Bộ phim kinh dị nào nên “cày” lại đây bạn ơi?

18.10.2021 13:59:43

Bộ phim kinh dị nào nên “cày” lại đây bạn ơi?

🤫 Chia sẻ cho CGV và mọi người xem cùng với!

👉 P/S: Cùng giữ gìn sức khỏe và thực hiện tốt các biện pháp an toàn để cùng phòng chống dịch và sớm gặp lại nhau nào!

#CGV #CGVCinemas

#VincomPlazaTraVinh