PNJ khẳng định vị trí dẫn đầu về sáng tạo, sự tinh tế và đáng tin cậy trong ngành kim hoàn và thời gian. PNJ luôn đề cao uy tín, chất lượng và kịch thích sáng tạo, tận dụng mọi nguồn lực của doanh nghiệp, đặt lợi ích của khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp,

Ngành hàng
Vị trí Tầng 1
Số điện thoại 02223908819
Giờ Mở cửa T2-T6: 10:00 - 21:00 | T7-CN, ngày lễ: 10:00 - 21:30