Với sự thừa hưởng phong phú hơn 1 thế kỷ trong kinh doanh, khẩu hiệu của Samsonite – ‘Cuộc sống là một cuộc hành trình’ – thể hiện tầm nhìn và lòng tin thương hiệu, biểu tượng vai trò Samsonite trong nhiều khía cạnh cuộc sống người du lịch.

Ngành hàng Thời trang - Làm đẹp
Vị trí Tầng 3
Số điện thoại 01694779186
Giờ Mở cửa 09:30-22:00

Sản phẩm