VINCOM RETAIL LÀ ĐƠN VỊ GƯƠNG MẪU TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

04.10.2018 17:13:02

Vincom Retail là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy tại tất cả các trung tâm thương mại trong hệ thống.

Hôm nay, ngày 04.10.2018 là Ngày Toàn Dân Phòng Cháy Chữa Cháy. Phòng cháy chữa cháy là một phần quan trọng trong công tác an ninh, an toàn nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe con người, tài sản và trật tự công cộng.

Trong suốt thời gian hoạt động của mình, công ty Cổ phần Vincom Retail luôn là đơn vị thực hiện nghiêm túc, đi đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy. Hoạt động tập huấn phòng cháy chữa cháy được thực hiện định kỳ cùng việc kiểm tra, kiểm soát các thiết bị phòng cháy chữa cháy và quy trình an toàn.

Một số hình ảnh công tác tập huấn phòng cháy chữa cháy tại Vincom Retail:

PCCC 1

 

PCCC 2

 

PCCC 3

 

PCCC 5

 

PCCC 6