TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG 03 TTTM TẠI THANH HÓA, LONG AN & LÂM ĐỒNG