Gian hàng

mới

VINFAST

VINFAST

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0858669333

mới

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 02037305885

mới

VINMART

VINMART

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0862638518

mới

NARSIS

NARSIS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0334841292

mới

DONCHICKEN

DONCHICKEN

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0902016069

mới

GUI GUI

GUI GUI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0912836638

mới

THAI BBQ

THAI BBQ

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0968566087

mới

CGV

CGV

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 19006017

mới

FUNNY GAMES

FUNNY GAMES

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0916906555

mới

FUNNY KIDS

FUNNY KIDS

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0916906555

mới

LOTTERIA

LOTTERIA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 02037306699

mới

TOMA

TOMA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L2

Số điện thoại: 0