Gian hàng

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 024 7106 6866

mới

John Henry & Freelancer

John Henry & Freelancer

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0243 204 3024

mới

Aokang

Aokang

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0246 329 7888

mới

Anta

Anta

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0246 658 4888

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 02432000572