Gian hàng

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 024 7106 6866 - ext: 16300

mới

Bornga

Bornga

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0931 403 488

mới

Starbucks

Starbucks

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 028 3636 9858

mới

Medicare

Medicare

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 028 7308 7318 (số nội bộ: 2111)

mới

Haidilao Hot Pot

Haidilao Hot Pot

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0862 721 088