Gian hàng

mới

THE BLUES

THE BLUES

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0869.919.886

mới

RABITY

RABITY

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: 0793.157.712

mới

KHU VUI CHƠI CHÚ VOI CON

KHU VUI CHƠI CHÚ VOI CON

Ngành hàng:

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0932.335.899

mới

CGV

CGV

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 1900 6017

mới

CHĂN GA FOREVER

CHĂN GA FOREVER

Ngành hàng:

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0972.125.125

mới

LOTTERIA

LOTTERIA

Ngành hàng:

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0212.3903.668/0365.528.350

mới

MEDiCARE

MEDiCARE

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0336.340.319

mới

SIÊU THỊ VINMART SƠN LA

SIÊU THỊ VINMART SƠN LA

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0384564770

mới

MAXXSPORT

MAXXSPORT

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0338436868

mới

VITIMEX

VITIMEX

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: 0963850840