Gian hàng

mới

Ninomaxx

Ninomaxx

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 02835267062

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 02723986939

mới

Vascara

Vascara

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 18006909

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0272) 3939 696

mới

Parity

Parity

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0949228253