Gian hàng

mới

ELLY

ELLY

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: xxxxxx

mới

SJC

SJC

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 02593837350

mới

ĐỒNG HỒ MẮT KÍNH LỆ THANH

ĐỒNG HỒ MẮT KÍNH LỆ THANH

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0913.832.579

mới

LOTTERIA

LOTTERIA

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900 6778

mới

LOTTE CINEMA

LOTTE CINEMA

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 02593822099

mới

THE BLUES

THE BLUES

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0902556565

mới

Pantio

Pantio

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0902002600

mới

Caremart

Caremart

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 09290299999

mới

Nhà Sách Phương Nam

Nhà Sách Phương Nam

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0915101940

mới

John Henry

John Henry

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 02593839069

mới

Forever

Forever

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: xxxxxx

mới

Medicare

Medicare

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 02873087318 - EXT: 2120