Gian hàng

mới

Medicare

Medicare

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 028 7308 7318 (số nội bộ: 2114)

mới

Soo Young

Soo Young

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0977922187

mới

Pierre Cardin

Pierre Cardin

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0388358825

mới

Đồ Da The River

Đồ Da The River

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0977619428

mới

Vitimex

Vitimex

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0989227232

mới

Vascara

Vascara

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 0207 6563 666

mới

An Phước

An Phước

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0207 222 0899

mới

The Blues

The Blues

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0985 802 485