Gian hàng

mới

VINPRO

VINPRO

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1800 6988

mới

VINMART

VINMART

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1800 6968

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 1900 6017