Gian hàng

mới

Reebok

Reebok

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: Đang cập nhật

mới

DOOKIDOOKI

DOOKIDOOKI

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 6

Số điện thoại: Đang cập nhật

mới

PABLO

PABLO

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 6

Số điện thoại: 024 6670 7080

mới

C'EST SI BON

C'EST SI BON

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 6

Số điện thoại: 098 259 63 93

mới

SAN FU LOU

SAN FU LOU

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 6

Số điện thoại: 093 868 76 89

mới

PIZZA 4PS

PIZZA 4PS

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 6

Số điện thoại: 028 3622 0500

mới

JOLLIBEE

JOLLIBEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900 1533

mới

LE MONDE STEAK

LE MONDE STEAK

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900 633640

mới

KHAOLAO

KHAOLAO

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1800 1277

mới

KING BBQ

KING BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900 234546

mới

TOP&TOP

TOP&TOP

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 024 3637 4065

mới

HIKOSEN CARA

HIKOSEN CARA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 028.6276.1119 - 093.9899.898