Gian hàng

mới

Seoul hot pot

Seoul hot pot

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 01658548888

mới

Beta

Beta

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 01655662374

mới

Chickend FC 01

Chickend FC 01

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0987953315

mới

Dairy queen

Dairy queen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0904344022

mới

Fanny

Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0973150155

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 091662089800

mới

Kimis

Kimis

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0974774680

mới

Koko BBQ

Koko BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0904830709

mới

Lẩu thái MT

Lẩu thái MT

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 01665046313

mới

Mio Tea

Mio Tea

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0936229666

mới

Pizza company

Pizza company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0473038883