Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0210) 6530666

mới

KANTON

KANTON

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0962614626

mới

Pantio

Pantio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0462664999

mới

Beta

Beta

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 01655662374

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0983272822

mới

Kimis

Kimis

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0974774680

mới

Pizza company

Pizza company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 05

Số điện thoại: 0473038883

mới

Boss

Boss

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0947875589

mới

Vinpro

Vinpro

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 03

Số điện thoại: 0210 625 8585

mới

Koko BBQ

Koko BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 04

Số điện thoại: 0904830709

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 02

Số điện thoại: 0902003365