Gian hàng

mới

Skyline Coffee

Skyline Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0903207660

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900