Gian hàng

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

GLOBAL BAGS & LUGGAGE

GLOBAL BAGS & LUGGAGE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0839143036

mới

FOREVER

FOREVER

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0972125125

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Techcombank

Techcombank

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Forci

Forci

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0936115661

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Vinds Shoes

Vinds Shoes

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Zip

Zip

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 973979187'0

mới

Vinds Sport

Vinds Sport

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Boss

Boss

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0435551539

mới

Vinds Beauty

Vinds Beauty

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900