Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0251) 3918 088

mới

Diamond World

Diamond World

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0916 372 131

mới

Vincom Ice Rink

Vincom Ice Rink

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 617307999

mới

Edena

Edena

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 005

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 919390835

mới

Aroma

Aroma

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0916 205 649

mới

The Travel Store

The Travel Store

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1632558742

mới

Cutieland

Cutieland

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 958155806

mới

Bata

Bata

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 918 471

mới

tiNiworld

tiNiworld

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 909308980

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900 966 969

mới

Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 918 821