Gian hàng

mới

CASIO

CASIO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 05113950689

mới

Hoàng Hải Forever

Hoàng Hải Forever

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0905552882

mới

EDENA

EDENA

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0987799063

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 051130646988

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0935070870

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 05113938000

mới

M.Y.M

M.Y.M

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0932 489 989

mới

Bumba

Bumba

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0938 725 759

mới

Johnston&Murphy

Johnston&Murphy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 849 33950250

mới

Akemi Uchi

Akemi Uchi

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0905612136

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 05113925087

mới

Watch me

Watch me

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0902347534