Gian hàng

mới

Đăng Quang Watch

Đăng Quang Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0969773805

mới

HaEva

HaEva

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312640138

mới

Lyn's

Lyn's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0933888877

mới

Gogi house

Gogi house

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0919638600

mới

Rabity

Rabity

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913322304

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0933848323

mới

Thế giới thời gian

Thế giới thời gian

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

VINKE

VINKE

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0905178255

mới

Travel Point

Travel Point

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 05113922202

mới

Ninh Khương

Ninh Khương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0909772638

mới

Crystal Jade

Crystal Jade

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0903655211