Gian hàng

mới

Bumba

Bumba

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0938 725 759

mới

Johnston&Murphy

Johnston&Murphy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 849 33950250

mới

Akemi Uchi

Akemi Uchi

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0905612136

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 05113925087

mới

Watch me

Watch me

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0902347534

mới

Boo Bò Sữa

Boo Bò Sữa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 05113968505

mới

SP

SP

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0905221882

mới

SKTIME

SKTIME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 01636262999

mới

Lemino

Lemino

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0913039903

mới

My Kingdom

My Kingdom

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0905917207

mới

McWay Healthy & Beauty Care

McWay Healthy & Beauty Care

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0938469669

mới

Yves Rocher

Yves Rocher

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0909 315 018