Gian hàng

mới

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

MILVUS

MILVUS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

ATZ

ATZ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

THẾ GIỚI THỜI GIAN

THẾ GIỚI THỜI GIAN

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Sushi Box

Sushi Box

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

MYLANMODE

MYLANMODE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Forever Hoàng Hải

Forever Hoàng Hải

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

An Phước

An Phước

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Aloha

Aloha

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Tiniworld

Tiniworld

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900