Gian hàng

mới

Shoe Center

Shoe Center

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3989.9902

mới

tiNiworld

tiNiworld

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.6839

mới

Việt Thy

Việt Thy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

Fashion MegaStore

Fashion MegaStore

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3620.0258

mới

Toy Land

Toy Land

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

Tasaki

Tasaki

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.5399

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

MYM

MYM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: N/A

mới

SPORT WORLD

SPORT WORLD

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.9901

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3894.5299

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.1417