Gian hàng

mới

VINFAST

VINFAST

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 098 133 5521

mới

TRUNG TÂM ANH NGỮ AEG

TRUNG TÂM ANH NGỮ AEG

Ngành hàng:

Vị trí: L2

Số điện thoại: 098 589 89 24

mới

HIGHLANDS COFFEE

HIGHLANDS COFFEE

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 028 3894 0666

mới

PANTIO

PANTIO

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 028 35355511

mới

PHÚC LONG

PHÚC LONG

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 028 3989 1111

mới

BREADTALK

BREADTALK

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 028 3894 6595

mới

King BBQ Buffet

King BBQ Buffet

Ngành hàng:

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0345 989 802

mới

Cơm Niêu

Cơm Niêu

Ngành hàng:

Vị trí: B1

Số điện thoại: 093 394 9016

mới

Tasaki

Tasaki

Ngành hàng:

Vị trí: B1

Số điện thoại: 028 389 453 99

mới

BHD Cinema

BHD Cinema

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng B1 và B2

Số điện thoại: 1900 2099 (Ext: 4) or 028 3989 2468

mới

VINMART

VINMART

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 024 7108 1368- ext 15490

mới

EBOOK-NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

EBOOK-NHÀ SÁCH PHƯƠNG NAM

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 034.598.9802