Gian hàng

mới

Thế giới kim cương

Thế giới kim cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0916.381.020

mới

Bread Talk

Bread Talk

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3894.6595

mới

Rabity

Rabity

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.0010

mới

Bud's Ice Cream

Bud's Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3620.0288

mới

Thế giới thời gian

Thế giới thời gian

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.6678.2504

mới

Dolly

Dolly

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3989.0019

mới

MamaBebe

MamaBebe

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.0767

mới

BHD Cineplex

BHD Cineplex

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B1 và B2

Số điện thoại: 08.3989.9706

mới

Tissot

Tissot

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.5689

mới

BEAUTY ZONE

BEAUTY ZONE

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3989.9903

mới

Pirapond

Pirapond

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0906.255.365

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08.3894.1229