Gian hàng

mới

Beauty Zone

Beauty Zone

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0317 300 603

mới

Dunlopillo

Dunlopillo

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 686

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 888

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 886

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0906 228 086

mới

Lock n Lock

Lock n Lock

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0313 722 177

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 818

mới

K-PUB

K-PUB

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 866

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0312 299 020

mới

Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 568

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 666

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 586