Gian hàng

mới

Bos Fan

Bos Fan

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 838

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 868

mới

Mochi Sweet

Mochi Sweet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0312 299 222

mới

Casio

Casio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0312 299 456

mới

ILA

ILA

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 036

mới

Techcombank

Techcombank

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

Narsis

Narsis

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0316 619 336

mới

Fashion Megastore

Fashion Megastore

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 031 730 0604

mới

Tân Phú

Tân Phú

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Hutong

Hutong

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 066

mới

Sabina

Sabina

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0312 288 799

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 579