Gian hàng

mới

KingBBQ

KingBBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460286

mới

Kem Fanny

Kem Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0936632989

mới

SKYLINE COFFEE

SKYLINE COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460388

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460586

mới

ASIAN SNACK

ASIAN SNACK

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460579

mới

LOTTERIA

LOTTERIA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460886