Gian hàng

mới

SKYLINE COFFEE

SKYLINE COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460388

mới

GOLDEN GATE

GOLDEN GATE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460586

mới

ASIAN SNACK

ASIAN SNACK

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460579

mới

LOTTERIA

LOTTERIA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460886

mới

KingBBQ

KingBBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460286

mới

Kem Fanny

Kem Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0936632989