Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0203) 246.0888

mới

MUCHAS

MUCHAS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0985500909

mới

Mazano

Mazano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936021684

mới

Pantio

Pantio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900

mới

3D SPRINGG

3D SPRINGG

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0989586879

mới

SKYLINE COFFEE

SKYLINE COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460388

mới

GoGi House

GoGi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460586

mới

SENSORIAL

SENSORIAL

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0913152979

mới

VIVA

VIVA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0977999869

mới

GENVIET JEANS

GENVIET JEANS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460045

mới

DUNLOPILLO

DUNLOPILLO

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0936776602

mới

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0917505232