Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (0203) 246.0888

mới

TNG

TNG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0988227482

mới

Tammy

Tammy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0988869867

mới

LAREBOSS

LAREBOSS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460537

mới

HESSEN

HESSEN

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0977692180

mới

TABORA

TABORA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0983956777

mới

LOTTERIA

LOTTERIA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0332460886

mới

TECHCOMBANK

TECHCOMBANK

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0982098984

mới

GURKHA

GURKHA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0945 147 119

mới

SHISEIDO

SHISEIDO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460050

mới

TÂN PHÚ KIDS

TÂN PHÚ KIDS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913220423

mới

CAMEL

CAMEL

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936606988