Gian hàng

mới

SAN-KELLOFF

SAN-KELLOFF

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 084.227.8886

mới

Nike

Nike

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0203.7300.399

mới

TECHCOMBANK

TECHCOMBANK

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0982098984

mới

OKIA

OKIA

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0986 706 414

mới

VALENTINO CREATIONS

VALENTINO CREATIONS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460888

mới

Kem Fanny

Kem Fanny

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0936632989

mới

NARSIS

NARSIS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0904327085

mới

MAXX SPORT

MAXX SPORT

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460546

mới

JUNGER&BOSS

JUNGER&BOSS

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913.541.419

mới

SKYLINE COFFEE

SKYLINE COFFEE

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0332460388

mới

Mazano

Mazano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0936021684

mới

ALOME

ALOME

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0949133445