Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (024) 6682 5888

mới

G2000

G2000

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0436574564

mới

BORSE MORGAN

BORSE MORGAN

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 04 3657 4529

mới

GRAND

GRAND

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0432127618

mới

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - CHI NHÁNH LONG BIÊN

NGÂN HÀNG TECHCOMBANK - CHI NHÁNH LONG BIÊN

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 043 2127762

mới

QUÁN BẮC

QUÁN BẮC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574569

mới

7CUA

7CUA

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574551

mới

JOLLIBEE

JOLLIBEE

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900

mới

KFC

KFC

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0436574561

mới

The Little Gym

The Little Gym

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0935-158-555

mới

VIETSTARLAND

VIETSTARLAND

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 1 Tầng 3

Số điện thoại: 0904712991

mới

Paloma

Paloma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 1900