Gian hàng

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900 6017

mới

Vinfast

Vinfast

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 1900232389

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0934698258

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 02436574582