Gian hàng

mới

Toco

Toco

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0432001455

mới

Dairy Queen

Dairy Queen

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0473006626

mới

Mochi Sweets

Mochi Sweets

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0432000855

mới

Fresh Garden

Fresh Garden

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 043519 1166

mới

Pizza Hut

Pizza Hut

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại:

mới

Nijyumaru

Nijyumaru

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0432006737

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 1900

mới

NAM THANH FOOD

NAM THANH FOOD

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại:

mới

Osaka BBQ

Osaka BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0432002165
0933331289

mới

Limone

Limone

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0913569490

mới

Yaki BBQ

Yaki BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: 0432001072
0933331289

mới

MQ Thai

MQ Thai

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: B1

Số điện thoại: