Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Hoàng Phúc Multibrands

Hoàng Phúc Multibrands

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620131

mới

Sisley

Sisley

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620127

mới

Franco Sarto

Franco Sarto

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 984376976

mới

Lare Boss

Lare Boss

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)66642238
(04)6662239

mới

Vans

Vans

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)62.62.05.67

mới

Top&Top

Top&Top

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466665655

mới

DC INTERIORS

DC INTERIORS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

NOIR

NOIR

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04 66647978

mới

The Face Shop

The Face Shop

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04 6262 0568

mới

ISABELLA

ISABELLA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6664 2947

mới

Skechers

Skechers

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620126