Gian hàng

mới

VASCARA

VASCARA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 18006909

mới

ANH DIOR - Lebon

ANH DIOR - Lebon

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0989383888

mới

Elise

Elise

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 6664 0680

mới

Ivy moda

Ivy moda

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 6666 8185

mới

361

361

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024.6666.0166

mới

Lining

Lining

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 6664 4339

mới

MaxxSport

MaxxSport

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 024 6666 1898

mới

The Blue

The Blue

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 024 6257 1166

mới

Levi's

Levi's

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 024 7300 2399

mới

Banana Republic

Banana Republic

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 024 7300 8799

mới

Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 024 7301 9099

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 024 665 83068