Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Anta

Anta

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6664 2528

mới

Manmont| Tatu

Manmont| Tatu

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466646788

mới

Vincy

Vincy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466640008

mới

Mango

Mango

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại:

mới

G2000

G2000

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 6664 0075

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6664.5830

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 422112299

mới

KID'S KINGDOM

KID'S KINGDOM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 39916552

mới

The Blues

The Blues

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 666 40089

mới

Lemino

Lemino

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 046.664.8256

mới

Aokang

Aokang

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 466841648