Gian hàng

mới

Cá giò Viễn Đông

Cá giò Viễn Đông

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Ms Hằng 0912573189

mới

YOCREAME

YOCREAME

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 973715255

mới

Lucky Thai Food

Lucky Thai Food

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04)6664 3008

mới

BEARD PAPA’S

BEARD PAPA’S

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

SeaOne

SeaOne

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Lapin

Lapin

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Café De Luxe

Café De Luxe

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 903476939

mới

Paloma

Paloma

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466647979

mới

Cơm Cucku

Cơm Cucku

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Anh Giang: 0919993638

mới

Paris Baguette

Paris Baguette

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Seoul Garden

Seoul Garden

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 988258891

mới

Cito Café

Cito Café

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: