Gian hàng

mới

Meiwei

Meiwei

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 6260 1676

mới

DingTea

DingTea

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 2212 3939 - 0363 635 565

mới

Hải Sản Biển Đông

Hải Sản Biển Đông

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900 252500

mới

Kem Tràng Tiền

Kem Tràng Tiền

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 0986 998 678

mới

TocoToco

TocoToco

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 1900 636936

mới

Dakgalbi

Dakgalbi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 6666 0866

mới

Bubble Tea

Bubble Tea

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 6687 9156

mới

Hotpot Story

Hotpot Story

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 02462601606

mới

Hokkaido

Hokkaido

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 3999 9698

mới

Thai Express

Thai Express

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 02466648899

mới

BreadTalk

BreadTalk

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 024 6666 3657

mới

King BBQ Buffet

King BBQ Buffet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 02466645656