Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

CANON

CANON

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04)66642082

mới

HOMECHEF

HOMECHEF

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04)66642978

mới

Yokushi

Yokushi

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Skechers

Skechers

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 462620126

mới

Nhà hàng Sing

Nhà hàng Sing

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 964690029

mới

BEARD PAPA’S

BEARD PAPA’S

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Ikid

Ikid

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

DR SPILLER

DR SPILLER

Ngành hàng: Mango

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04.666.44.108

mới

Kim Hương

Kim Hương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 466647266

mới

Dermalogical

Dermalogical

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0439388636
0988397846