Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

Cheong Kwan Jang

Cheong Kwan Jang

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 66640009

mới

ISABELLA

ISABELLA

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 6664 2947

mới

Nhà sách Trí Tuệ

Nhà sách Trí Tuệ

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) .38515567

mới

SONY

SONY

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 462620886

mới

Bitas

Bitas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 988728234

mới

Fstudio

Fstudio

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (84-4) 6664 0333

mới

Vinpearl Games

Vinpearl Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 988690808

mới

Eva de Eva

Eva de Eva

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)66644494

mới

KIZCITI

KIZCITI

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04. 6262.0968

mới

Pizza Hut

Pizza Hut

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04.6664.2588