Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

FOS

FOS

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 66642296

mới

LDT Watch

LDT Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 944568888

mới

Rita Võ

Rita Võ

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Tous Les Jours

Tous Les Jours

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

Franco Sarto

Franco Sarto

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 984376976

mới

Mê cung gương

Mê cung gương

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Bella HairSpa

Bella HairSpa

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 914442486

mới

HM Gallery

HM Gallery

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 666 42 868

mới

Cơm Cucku

Cơm Cucku

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: Anh Giang: 0919993638

mới

Shiseido

Shiseido

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04) 66642519