Gian hàng

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: (024) 22112266

mới

Dream Games

Dream Games

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: B1

Số điện thoại: (+84) 2838201760

mới

Finura

Finura

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Lacoste shoes

Lacoste shoes

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: (04)66642238
(04)6662239

mới

Quán ăn ngon

Quán ăn ngon

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

Đồng hồ tốt

Đồng hồ tốt

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 - 62620560

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 977951102

mới

Mango Steen

Mango Steen

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại:

mới

ATZ Healthy Life

ATZ Healthy Life

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: (04) 6262 0456

mới

Gurkha

Gurkha

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 04 666 42 289

mới

MaxxSport

MaxxSport

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 04.6664.2545

mới

SeaOne

SeaOne

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: