Gian hàng

mới

Levi's

Levi's

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3993 9501

mới

Showy Glasses

Showy Glasses

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Bốn Mùa

Bốn Mùa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Tammy

Tammy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9093

mới

Franco Sarto

Franco Sarto

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3520 8210

mới

Hoàng Gia Pearl

Hoàng Gia Pearl

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 6277 6688

mới

Vincy

Vincy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.39.36.90.23

mới

Pet shop

Pet shop

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Skechers

Skechers

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9390

mới

Sportiva

Sportiva

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

Tombolini

Tombolini

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Kelly Bui

Kelly Bui

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9258