Gian hàng

mới

G2000

G2000

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 1900

mới

FCUK

FCUK

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3993 9329

mới

Sisley

Sisley

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại:

mới

Watch me

Watch me

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9282

mới

Yves Rocher

Yves Rocher

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3903 1026

mới

GEOX

GEOX

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08-39.36.90.51

mới

Ninh Khương

Ninh Khương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

GAP

GAP

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3827 2020

mới

Lemino

Lemino

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 1900

mới

Runway

Runway

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại:

mới

Prima Gold

Prima Gold

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9102