Gian hàng

mới

Snowee

Snowee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369077

mới

Pepper Lunch

Pepper Lunch

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Paris Baguette

Paris Baguette

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

MK Restaurant

MK Restaurant

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Tous les Jours

Tous les Jours

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39939036

mới

Gong Cha

Gong Cha

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Sushi Hokkaido & Sachi

Sushi Hokkaido & Sachi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Union Square

Union Square

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Vitamin Daily

Vitamin Daily

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 62711967

mới

Món Huế

Món Huế

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại:

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Ngõ

Ngõ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: