Gian hàng

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369295

mới

Tous les Jours

Tous les Jours

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39939036

mới

King BBQ

King BBQ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Thế giới kim cương

Thế giới kim cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 2215 4641

mới

Sâm Geumsan

Sâm Geumsan

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại:

mới

Havaianas

Havaianas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3993 9308

mới

Hessen

Hessen

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 977692180

mới

Ngõ

Ngõ

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Thann

Thann

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại:

mới

La Perla

La Perla

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Kims Fullhouse

Kims Fullhouse

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39939016

mới

An Phước & Pierre Cardin

An Phước & Pierre Cardin

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 0124.25.79.455