Gian hàng

mới

Dr. Martens

Dr. Martens

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9390

mới

Bud's Ice Cream

Bud's Ice Cream

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39939139

mới

Kichi Kichi

Kichi Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Galle Watch

Galle Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3936 9727

mới

ICB

ICB

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

PPP Lazer Clinic

PPP Lazer Clinic

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3936 9878

mới

ATZ Healthy Life

ATZ Healthy Life

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 22200606

mới

Hot & Cold

Hot & Cold

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại: 1900

mới

Ninh Khương

Ninh Khương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 1900

mới

Furla

Furla

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3993 9188

mới

Wacoal

Wacoal

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.39.93.92.66