Gian hàng

mới

Bata

Bata

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 3600 2083

mới

Snowee

Snowee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39369077

mới

Paris Baguette

Paris Baguette

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Aldo

Aldo

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3824 7053

mới

Món Huế

Món Huế

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại:

mới

Lee

Lee

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08 6299 0953

mới

Moriitalia

Moriitalia

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39159202

mới

MK Restaurant

MK Restaurant

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B3

Số điện thoại:

mới

Miracle

Miracle

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 08 3993 9919

mới

Bốn Mùa

Bốn Mùa

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng M

Số điện thoại: 1900

mới

Massi Milano

Massi Milano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 839369093

mới

Bedding Gallery

Bedding Gallery

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08 39390916