Gian hàng

mới

Fresh Garden

Fresh Garden

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 024 3856 3856

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 024 6328 9062

mới

Mango

Mango

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 024 38 575 063

mới

G2000

G2000

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 024 32 001 126

mới

Charles & Keith

Charles & Keith

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0243 200 8847

mới

Old Navy

Old Navy

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: +84 8 3827 5333

mới

Luvin Gourmet

Luvin Gourmet

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 076 855 3838

mới

Adidas Originals

Adidas Originals

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L1

Số điện thoại: 02432066866

mới

D'Art Coffee

D'Art Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 076 229 1979

mới

T Coffee

T Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: L1

Số điện thoại: 0942688388

mới

H&M

H&M

Ngành hàng:

Vị trí: L1

Số điện thoại: 024 6262 9901

mới

Nét Huế

Nét Huế

Ngành hàng:

Vị trí: BH

Số điện thoại: 024.3202.3099