Gian hàng

mới

Lotteria

Lotteria

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0942398000

mới

Rainbow yogurt

Rainbow yogurt

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 01295678964

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 01234412979

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 01269675639

mới

Kichi Kichi

Kichi Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 01213747475