Gian hàng

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 01269675639

mới

ATZ Healthy Life

ATZ Healthy Life

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 01295991963

mới

Bosfan

Bosfan

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0961195935

mới

Ivy Moda

Ivy Moda

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0942367070

mới

Nhà Sách Phương Nam

Nhà Sách Phương Nam

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0974580394

mới

JMG

JMG

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0933316638

mới

An Phước

An Phước

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0912335779

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 01694779186

mới

Forever

Forever

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0971328338

mới

Giordano

Giordano

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0972365657

mới

Ninomaxx

Ninomaxx

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0973096915

mới

Kichi Kichi

Kichi Kichi

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 01213747475