Gian hàng

mới

My Kingdom

My Kingdom

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 07103765001

mới

ALDO

ALDO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 0934600960

mới

Funnyland

Funnyland

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 07106299448

mới

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 0944451188

mới

Mc Way

Mc Way

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 0938469669

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0949149694

mới

Tiniworld

Tiniworld

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 0909748982

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0983400009

mới

Thái Express

Thái Express

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 07103739859

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0913610062

mới

Yến Sào Gia Đạt

Yến Sào Gia Đạt

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 01222109622

mới

Vincy

Vincy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0948940862