Gian hàng

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0913610062

mới

Yến Sào Gia Đạt

Yến Sào Gia Đạt

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 01222109622

mới

Vincy

Vincy

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L2

Số điện thoại: 0948940862

mới

Mochi sweet

Mochi sweet

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L5

Số điện thoại: 07106292623

mới

ATZ Healthy life

ATZ Healthy life

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 07103762089

mới

BosFan

BosFan

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 0961195935

mới

Zip

Zip

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 0969075757

mới

Allfyll

Allfyll

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 01683346696

mới

My Kingdom

My Kingdom

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 07103765001

mới

ALDO

ALDO

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 0934600960

mới

Funnyland

Funnyland

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng L3

Số điện thoại: 07106299448

mới

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

THẾ GIỚI KIM CƯƠNG

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng L1

Số điện thoại: 0944451188