Gian hàng

mới

Trà sữa Mây

Trà sữa Mây

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0277 3666 663

mới

King BBQ Buffet

King BBQ Buffet

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900 234 546

mới

Lẩu băng chuyền Kichi Kichi

Lẩu băng chuyền Kichi Kichi

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0277 7300 779

mới

CGV

CGV

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 1900 6017

mới

Dookki Dookki

Dookki Dookki

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 027 7360 1299

mới

KAZUKO

KAZUKO

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900 400 089

mới

Medicare

Medicare

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 028 7308 7318

mới

Lionel

Lionel

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 038 898 5842

mới

Thanh Bình Grand

Thanh Bình Grand

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 024 3825 8040

mới

Chăn ga Forever

Chăn ga Forever

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0972125125

mới

Fujikima

Fujikima

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 093 268 52 38

mới

Khu vui chơi Chú Voi Con

Khu vui chơi Chú Voi Con

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 093 750 44 57