Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0251) 3918 088

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 030

mới

ZIP

ZIP

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 037

mới

Arobi Coffee

Arobi Coffee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0128 47 93 737

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 613918904

mới

Okia

Okia

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 909012218

mới

Forever

Forever

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 918 762

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 816 809

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 613918960

mới

JMG

JMG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 08 3225 1005

mới

Silent Night

Silent Night

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 037

mới

Diamond World

Diamond World

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0916 372 131