Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0251) 3918 088

mới

Forever

Forever

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 918 762

mới

Highlands Coffee

Highlands Coffee

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 816 809

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 613918960

mới

JMG

JMG

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 08 3225 1005

mới

Silent Night

Silent Night

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 037

mới

Diamond World

Diamond World

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0916 372 131

mới

Vincom Ice Rink

Vincom Ice Rink

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 617307999

mới

Edena

Edena

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 005

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 919390835

mới

Aroma

Aroma

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0916 205 649

mới

The Travel Store

The Travel Store

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1632558742