Gian hàng

mới

Valentino Creations

Valentino Creations

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: (0251) 3918 088

mới

Tân Phú Rabity

Tân Phú Rabity

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 680 019

mới

VINDS ShoeCenter

VINDS ShoeCenter

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 680 041

mới

Sumo BBQ

Sumo BBQ

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 613918689

mới

VINA giày

VINA giày

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 1900

mới

Apollo

Apollo

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0616 575 543

mới

VINDS SportsWorld

VINDS SportsWorld

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 680 042

mới

Cowboy Jack's

Cowboy Jack's

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 613918689

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0613 918 390

mới

Hà Lê

Hà Lê

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0613 918 762

mới

VINDS BeautyZone

VINDS BeautyZone

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0613 680 040

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng:

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 613680031