Gian hàng

mới

Bourjois

Bourjois

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0935414141

mới

Hoàng Gia Pearl

Hoàng Gia Pearl

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0511.223.66.88

mới

LocknLock

LocknLock

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0909862580

mới

CGV

CGV

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0914822008

mới

Bata

Bata

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 01

Số điện thoại: 05113 935 456

mới

Zip

Zip

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0981219587

mới

Đăng Quang Watch

Đăng Quang Watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0969773805

mới

HaEva

HaEva

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Giovanni

Giovanni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312640138

mới

Lyn's

Lyn's

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0933888877

mới

Gogi house

Gogi house

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0919638600

mới

Rabity

Rabity

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0913322304