Gian hàng

mới

Pirapond

Pirapond

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0906.255.365

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng B2

Số điện thoại: 08.3894.1229

mới

Silent Night

Silent Night

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.7768

mới

The Travel Store

The Travel Store

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0186.330.8808

mới

Hotto

Hotto

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.9969

mới

Cutie Land

Cutie Land

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0932.145.467

mới

ATZ

ATZ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.7768

mới

MD STORY

MD STORY

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: N/A

mới

Hot & Cold

Hot & Cold

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng B1

Số điện thoại: 08.3989.0009

mới

Funny land

Funny land

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3894.2966

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 08.3894.0425

mới

Galle watch

Galle watch

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 08.3989.9678