Gian hàng

mới

Triumph

Triumph

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 1900

mới

Parker

Parker

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0946577784

mới

VinMart

VinMart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 01225557668

mới

Belluni

Belluni

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0937844614

mới

Thế giới kim cương

Thế giới kim cương

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: L3

Số điện thoại: 0911721112 - hotline: 180057701 (miễn phí)

mới

The Pizza Company

The Pizza Company

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 01234412979

mới

Sáng tâm-Hush Pupies

Sáng tâm-Hush Pupies

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0901740410

mới

VinPro

VinPro

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0914225292

mới

Gogi House

Gogi House

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 01269675639

mới

ATZ Healthy Life

ATZ Healthy Life

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 01295991963

mới

Bosfan

Bosfan

Ngành hàng: Điện máy & Siêu thị điện máy

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0961195935

mới

Ivy Moda

Ivy Moda

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0942367070