Vincom+ Kỳ Anh

Địa chỉ

Tổ dân phố 1, Tiểu khu 2, Phường Sông Trí,Thị xã Kỳ Anh

Hotline: 01685050950

Giờ mở cửa

T2 - T6: 10:00 - 21:00 | T7 – CN, Ngày Lễ: 10:00 - 21:30

THÔNG TIN SỰ KIỆN/KHUYẾN MẠI