Trung tâm thương mại gần nhất

Vincom+ Nam Đàn, Nghệ An

Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An