Trung tâm thương mại gần nhất

Vincom Plaza Trà Vinh

Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.