Happy Women's Day - Ưu Đãi 20% TẤT CẢ SẢN PHẨM MỚI + Được Áp Dụng VIP

19.10.2021 12:41:29

VASCARA VINCOM TRÀ VINH

🎉Happy Women's Day - Ưu Đãi 20% TT C SN PHM MI + Được Áp Dng VIP

🎈Ưu đãi 20% tt c sn phm mi.

🎈Gim thêm 10% - 15% đối vi khách hàng VIP.

🎈Đặc bit, nhng sn phm còn li được gim t 20% - 50% vi s lượng gii hn mi ngày.

Liên h: 097 333 2702 hoc 0294 650 1111

km

km

km

km

 

#VincomPlazaTraVinh

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG TẠI