Gian hàng

mới

Mochi Sweets

Mochi Sweets

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng L4

Số điện thoại: 05 113 968 124

mới

Sonkim Mode

Sonkim Mode

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0938070515

mới

Caracoli Coffee

Caracoli Coffee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 05113899755

mới

PNJ

PNJ

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0914352588

mới

Pantio

Pantio

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 05113664.656

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0903683874

mới

Boss & Poongsan

Boss & Poongsan

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0904894565

mới

Adidas

Adidas

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0511 3550545

mới

Takasima

Takasima

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0902883087

mới

Vincom Ice Rink

Vincom Ice Rink

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 05113 96 88 99

mới

Vinmart

Vinmart

Ngành hàng: Siêu thị

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0918433375

mới

Kim's Fullhouse

Kim's Fullhouse

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 05113968588