Gian hàng

mới

Lock n Lock

Lock n Lock

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0313 722 177

mới

Ecco

Ecco

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 818

mới

K-PUB

K-PUB

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 866

mới

Samsonite

Samsonite

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0312 299 020

mới

Nhà sách Phương Nam

Nhà sách Phương Nam

Ngành hàng: Dịch vụ

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 568

mới

Cote Opera

Cote Opera

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 666

mới

Jollibee

Jollibee

Ngành hàng: Ẩm thực

Vị trí: Tầng 4

Số điện thoại: 0312 299 586

mới

Lining

Lining

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0312 299 918

mới

ZIP

ZIP

Ngành hàng: Nhà cửa - Gia đình

Vị trí: Tầng 3

Số điện thoại: 0312 299 368

mới

MYM

MYM

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 1

Số điện thoại: 0312 299 026

mới

Lotte Cinema

Lotte Cinema

Ngành hàng: Vui chơi giải trí

Vị trí: Tầng 5

Số điện thoại: 0313 836 300

mới

Sport world

Sport world

Ngành hàng: Thời trang - Làm đẹp

Vị trí: Tầng 2

Số điện thoại: 0317 300 602